(វីដេអូ)៖ មន្ទីរសាធារណការ​ និងដឹកជញ្ជូន ចុះបិទទីតាំងជួសជុលរថយន្តដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ