រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបញ្ជាក់ថា នៅដើមខែកញ្ញា ជប៉ុននឹងបើកជើងហោះហើរជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញ