ភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តមណ្ឌលគិរី ថ្ងៃឈប់សម្រាកសង សរុបជាង៤ម៉ឺននាក់