បទយកការណ៍ស្តីពី« ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី ហៀង គន្ធា