បទ ៖ នឹកហើយនឹកទៀត

បទ ៖ នឹកហើយនឹកទៀត (មរតកដើម)
សំនៀងដើម ៖ អ្នកស្រី ហួយ មាស
ច្រៀងជាថ្មី ៖ កញ្ញា អ៊ុង នីនិច
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ជាង សារ៉ាត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា