បទ ៖​ ព្រាត់ម្តាយកម្សត់ ព្រោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់

បទ ៖ព្រាត់ម្តាយកម្សត់ ព្រោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក ជាង សរ៉ាត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា