ព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានថា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ១៣នាក់

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–