បទ ៖ ទឹកចិត្តសម្តេចពុក

បទ ៖ ទឹកចិត្តសម្តេចពុក
លំនាំបទប្រពៃណី ៖ កន្សែងក្រហម
ច្រៀងដោយ ៖ លោកស្រី ឆោម ឆវិន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ហួត ហួន និង លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប និង លោកស្រី សក្តិ សក្ការៈបុប្ផា
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា