បទ៖ រាំវង់ភូមិខ្ញុំ

បទ៖ រាំវង់ភូមិខ្ញុំ

និពន្ធ៖ ឯកឧត្តម ចំរើន វ៉ាន់ថា

ពិនិត្យកែសម្រួល៖ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន

បទភ្លេង៖ មរតកដើម

សម្រួលតន្ត្រី៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សំអាង សំ

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជឹម ជឿន និង អ្នកនាង កែវ ច័ន្ទសម្ផស្ស

ផលិតដោយ៖ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចត្រសិល្ប និង ក្រសួងសុខាភិបាល