បទ ៖ កម្ចាត់មូសខ្លា ការពារគ្រុនឈាម

បទ ៖ កម្ចាត់មូសខ្លា ការពារគ្រុនឈាម
លំនាំបទប្រពៃណី ៖ កន្ទុំរុយ
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ អ្នកគ្រូ ជា សុគន្ធ
សម្រួលទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ហួត ហួន និង លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា