(វីដេអូ)ប្រសាសន៍ទាំងស្រុង៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើគោលការណ៍កំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង