(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរពេលឈប់សម្រាកនេះ ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនកុំឱ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងត្រូវថែរក្សាជីវិតឱ្យបាន តាមរយៈការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍