លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា ថ្លែងថា ទោះមានបញ្ហាកូវីដ-១៩ តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ឥណ្ឌា មិនមានការថមថយឡើយ