ពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នោះទេ ខណៈករណីព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន ០៤នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–