(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា លើកិច្ចការងារកូវីដ១៩