លោក គីម ជុងអ៊ុន សម្រេចបើកទ្វារតំបន់ Kaesong ឡើងវិញ ខណៈកូរ៉េខាងជើងនៅតែគ្មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សូម្បីតែម្នាក់