រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកការប្រារព្វព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក