(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ចែករំលែកបទពិសោធដល់និស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស