ឯកឧត្ដមនាយឧត្ដមសេនីយ៍ វង្ស ពិសេន ចុះពិនិត្យការសាងសង់សួនសមិទ្ធផលការពារជាតិ នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍ឈ្នះឈ្នះ