បទយកការណ៍ៈ ប្រជាពលរដ្ឋជីផាតបានប្រែក្លាយជីវភាពថ្មីបន្ទាប់ពីសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍បង្កើតទ្បើង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ កញ្ញាកងមុន្នីរ៉ា