(វីដេអូ)៖ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ អាណត្តិទី៣ ពិភាក្សាផ្ដោតលើការងារចាំបាច់មួយចំនួន​