(វីដេអូ)៖ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ អំពីកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្ត​ នាថ្ងៃឈប់សម្រាកសងថ្ងៃចូលឆ្នាំ