បទ៖ឱ រការខ្នុរខ្ញុំអើយ

បទ៖ឱ រការខ្នុរខ្ញុំអើយ

កែសម្រួលតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន

ដោយ៖ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង

ច្រៀងដោយ៖ សុន ស្រីពេជ្រ

លំនាំបទ៖សំពោង