កិច្ចសម្ភាសន៍ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ថី វិសាល ក្រោមប្រធានបទ៖ «កត្តាដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍»