ក្រសួងកសិកម្មប្រកាសថាការនាំអង្ករបស់កម្ពុជាចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបមានការកើនឡើងមិនបានថយចុះដូចការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឡើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត