(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម អបអរសាទរខួប១ឆ្នាំ ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ អង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល