(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ចុះពិនិត្យសមិទ្ធផលមួយចំនួន ក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល