ខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃសុន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹម

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត

o