ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ០៣នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០១នាក់​

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត