លោកជំទាវ​អ៊ូ ធីតាពៅ នាំយកអំណោយកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះសីហនុជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ