លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ទោះកម្ពុជាជាប់ដៃទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ តែមិនភ្លេចប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាម និងជំងឺផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយមូសខ្លានោះដែរ