(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ផ្ដាំផ្ញើដល់និស្សិតដែលនឹងត្រូវបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រ និងសូមធ្វើជាអ្នកការទូតដ៏ល្អ តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ