លោក ដូណាល់ ត្រាំ ផ្លាស់ប្តូរការគិត៖ «ករណីផ្ទុះដ៏កក្រើកនៅលីបង់ ទំនងជាឧបទ្ទវហេតុប៉ុណ្ណោះ»