ពិធីប្រកាសតែងតាំង និងចូលកាន់មុខតំណែង ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង