ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសព្យាបាលជាសះស្បេីយ​ករណីកូវីដ-១៩ចំនួន០៨នាក់

​វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត