មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលនឹងក្លាយជាការដុតកំហឹងចិន