បទយកការណ៍ស្តីពីតំបន់ទេសចរណ៍ទឹកជ្រោះព្រះនិម្មិត កំពុងអន្ទងចិត្តភ្ញៀវទេសចរអោយទៅលេងកម្សាន្ត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រី ហៀង គន្ធា