(វីដេអូ)៖ វត្តប្រាសាទប្រគល់ទេយ្យទាន និងបច្ច័យជូនសាខាកាកបាទក្រហមរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ