ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុនANAផ្អាកការហោះហើរមកកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកជូន បូណា ភ្នំពេញ៖ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ជប៉ុន ALL NIPPON AIRWAYS(ANA) បានផ្អាកការហោះហើរណារីតា-ភ្នំពេញ-ណារីតា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពីការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩៕