បទយកការណ៍ ៖តំណាងយុវជនស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបបង្ហាញភាពជោគជ័យពីការដាំឫស្សី​​ផ្អែមដើម្បីបង្កើនចំណូលប្រចាំថ្ងៃ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ