លោក ដូណាល់ត្រាំ អះអាងថាការផ្ទុះដ៏កក្រើកនៅលីបង់ប្រៀបដូចជាករណីផ្ទុះគ្រាប់បែក