ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃេីញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន​ ០២នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០២នាក់​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត