(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្ដម នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ ប្រកាសតែងតាំង ផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ ​