រាជរដ្ឋាភិបាលថៃអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតបរទេសអាចចូលទៅបន្តការសិក្សាបានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ខែសីហាមក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត