ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មាន អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ០៣នាក់ និងអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត