(វីដអូ)៖ កម្មវិធី៖ ចងចាំព្រះមហាករុណាទិគុណ វីដេអូឯកសារ៖ព្រះរាជសកម្មភាព និងស្នាព្រះហស្ថ័សំខាន់ៗ របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនៈកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រមទាំងវីដេអូព្រះរាជនិពន្ធក្រោមចំណងជើងថា «ជ្រើសរើស ភរិយាដោយសមហេតុ សមផល» ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០