ក្រសួងសុខាភិបាលថាពេញមួយខែកក្កដាកន្លងមកនេះកម្ពុជាផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈីក​ ដែលមានអ្នកឈឺឡេីងដល់​១០២០នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត

ភ្នំពេេញ៖ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការផ្ទុះឡេីងនូវជំងឺគ្រុនឈីក​ នៅកម្ពុជា​ ចាប់ពីខែកក្កដា​ មកដល់ថ្ងៃទី៣១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកឈឺឡេីងដល់​ ១០២០នាក់​ នៅតាមបណ្តាខេត្តចំនួន​ ១២ខេត្តហេីយ​ តែមានអ្នកជាសះស្បេីយច្រេីនសឹងតែទាំងអស់​ មិនមានអ្នកស្លាប់ទេ​ ៖