អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស៖ ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន៧៩នាក់នឹងត្រឡប់ពីប្រទេសហ៊្សកដានី ឥណ្ឌា និងប៉ាគីស្ថាន មកដល់កម្ពុជាវិញនៅព្រឹកនេះ