អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវចូលរួមបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឹនពង្រឹងសមត្ថភាពដល់នាយទាហាន ពលទាហាន