ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ១៧លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៦៧ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជិត ១១លាននាក់